Εκπαίδευση στον κανονισμό 2016/561/ΕΚ και 2014/165/ΕΚ (Ταχογράφος)

ΕΝΑΡΞΗ:
25 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 ώρες
ΤΙΜΗ
50,00

INSTRUCTORS:

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
Εισηγητής σεμιναρίου

Διεύθυνση

Πτολεμαίων 18, Θεσσαλονίκη 54630   Δες τον χάρτη

Κατηγορίες

Ταχογράφος

Η μετακίνηση με επαγγελματικό όχημα (φορτηγό πάνω από 3.500 κιλά και λεωφορείο πάνω από 9 θέσεων), διέπεται από κανόνες, τόσο για την μεταφορά όσο και για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Οι οδηγοί ανήκουν σε μία ειδική κατηγορία εργαζομένων που ονομάζονται μετακινούμενοι εργαζόμενοι και οι κανόνες που διέπουν την εργασία τους καθορίζονται από την οδηγία 2002/15 η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 179/2006, τον κανονισμό 2006/561/ΕΚ και τον κανονισμό 2014/165/ΕΚ.

Όλα τα παραπάνω θεσπίζουν ένα σύστημα για τις συνθήκες, τις ώρες απασχόλησης, τις ώρες οδήγησης, τις ώρες ανάπαυσης, που ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει, να εφαρμόζει και ο υπεύθυνος του γραφείου κίνησης να σχεδιάζει.

Η γνώση και η εφαρμογή των κανονισμών, θα αποφέρει οργάνωση στην επιχείρηση αλλά και ασφάλεια στο μεταφορικό έργο. Θα μειώσει την πιθανότητα προστίμων σε ελέγχους και θα περιορίσει τις πιθανότητες παράβασης της εργατικής νομοθεσίας.

Η Thessdrive σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες της, σχεδίασε σεμινάριο κατάρτισης οδηγών, και διαχειριστών γραφείων κίνησης, με στόχο την κατάρτιση των εμπλεκομένων, την εξάλειψη της πιθανότητας λάθους, τη δημιουργία εργαλειοθήκης για τη διαχείριση του έργου της οργάνωσης των οδηγών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις των κανονισμών 2006/561/ΕΚ, 2014/165/ΕΚ
 • Να γνωρίζει να συμπληρώνει σωστά ένα φύλλο ταχογράφου
 • Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί έναν ψηφιακό ταχογράφο
 • Να γνωρίζει να καταχωρεί τις περιόδους διαλειμμάτων και ανάπαυσης
 • Να γνωρίζει να καταχωρεί χειρόγραφες καταγραφές στα φύλλα και τις συσκευές ψηφιακών ταχογράφων
 • Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του ως οδηγός
 • Να γνωρίζει τα πρόστιμα και τις ποινές που επιβάλλονται
 • Να γνωρίζει να εκτυπώνει από την συσκευή ψηφιακού ταχογράφου
 • Να γνωρίζει πως θα εφαρμόζει σωστά τα διαλείμματα και την ημερήσια ανάπαυση
 • Να γνωρίζει τα περί εβδομαδιαίας ανάπαυσης
 • Να γνωρίζει για την βεβαίωση δραστηριοτήτων
 • Να γνωρίζει πως οδηγεί χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Να γνωρίζει τί κάνει σε περίπτωση βλάβης της συσκευής
 • Να γνωρίζει πως να οργανώνει το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης

Έρευνα

Για να καλύψουμε τις αναγκαιότητες σας

Πρακτική

Με βιωματική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση

Δέσμευση

Για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων μας

Πρωτοτυπία

Στις μεθόδους μας στις επιλογές μας και την θεματολογία μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: info@thessdrive.gr
Τηλ.: 2310529800
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 18, Θεσσαλονίκη 54630

Η Εταιρία

Το Κε.Δι.Βι.Μα.1 ειδικεύεται σε εκπαιδεύεσεις που αφορούν τον οδηγό, το όχημα, τις μεταφορικές εταιρίες. Σε συνεργασία με εισηγητές πραγματοποιούμε οποιοδήποτε ποιοτικό σεμινάριο και εκπαίδευση, που έχει στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων.

TOP