Μεταφορά Μαθητών

Η μετακίνηση μαθητών με λεωφορεία είναι μία υπεύθυνη και επίπονη εργασία που εμπλέκονται οι επιχειρήσεις εκπαίδευσης, γραφεία κίνησης, μεταφορικές επιχειρήσεις, οδηγοί, συνοδοί και μαθητές. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ένας οργανισμός και σε όλα τα επίπεδα, αντικατοπτρίζουν την οργάνωση και τις αξίες του οργανισμού. Η μεταφορά μαθητών, είτε πραγματοποιείται με ιδιόκτητα λεωφορεία, είτε με τουριστικά […]

Εκπαίδευση στον κανονισμό 2016/561/ΕΚ και 2014/165/ΕΚ (Ταχογράφος)

Η μετακίνηση με επαγγελματικό όχημα (φορτηγό πάνω από 3.500 κιλά και λεωφορείο πάνω από 9 θέσεων), διέπεται από κανόνες, τόσο για την μεταφορά όσο και για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Οι οδηγοί ανήκουν σε μία ειδική κατηγορία εργαζομένων που ονομάζονται μετακινούμενοι εργαζόμενοι και οι κανόνες που διέπουν την εργασία τους καθορίζονται από […]

Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου

Το σεμινάριο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης πτυχίου χειριστή μηχανημάτων έργου.