Διεύθυνση:

Πλατεία Ύδρας 10, Καλαμαριά 55 132
Μαντινείας 32, Θεσσαλονίκη 54 644
Τομπάζη 12-14, Θεσσαλονίκη 55 5335
Πτολεμαίων 18, Θεσσαλονίκη 56 430

Τηλέφωνο:

2310444881
2310888904
2310474044
2310529800