Σεμινάριο κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλισης

Σεμινάριο κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλισης

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αποτελεί φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα για θέματα ασφαλείας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Security πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 διδακτικών ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης. Αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικού Ασφαλείας”. Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ είναι πιστοποιημένο από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας, και διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης δια ζώσης (σε τάξη) και εξ αποστάσεως (e-learning) με βάση της εξής προδιαγραφές:

  • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Το ωράριο παρακολούθησης είναι πρωινό (10:00-15:00) ή απογευματινό (16:00-21:00).
  • Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – πρώην ΕΚΕΠΙΣ) και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν.
  • Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από νομικό, εγκληματολόγο, αστυνομικό, κοινωνιολόγο, πυροσβέστη και νοσηλευτή.
  • Η διδακτέα ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Τα τμήματα έχουν συνεχείς ενάρξεις, είναι καθημερινά και προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών συνδυάζοντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, παροχή σημειώσεων, διενέργεια μελετών περίπτωσης, ομαδοσυνεργατική, προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων κ.λπ.
  • Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.
  • Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *